• فروش شیر ایمنی
  مشاهده محصول

  فروش شیر ایمنی

        فروش شیر ایمنی Safety valve فروش شیر ایمنی : فروش شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت […]

 • شیرهای ایمنی
  مشاهده محصول

  شیرهای ایمنی

      شیرهای ایمنی Safety valves شیرهای ایمنی : شیرهای ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرايط […]

 • شیر ایمنی
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی

      شیر ایمنی Safety valve شیر ایمنی : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرايط […]

 • شیر ایمنی هیدرولیک
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی هیدرولیک

      شیر ایمنی هیدرولیک Hydraulic Safety valve شیر ایمنی هیدرولیک : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار […]

 • شیر ایمنی هوا
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی هوا

      شیر ایمنی هوا Air Safety valve شیر ایمنی هوا : شير ایمنی هوا فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت […]

 • شیر ایمنی فولادی
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی فولادی

      شیر ایمنی فولادی Carbon Steel Safety valve شیر ایمنی فولادی: شير ایمنی فولادی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت […]

 • شیر ایمنی گاز
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی گاز

      شیر ایمنی گاز Gas Safety valve شیر ایمنی گاز : شير ایمنی گاز يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار […]

 • شیر ایمنی فلنج دار
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی فلنج دار

      شیر ایمنی فلنج دار Flanged Safety valve شیر ایمنی فلنج دار: شير ایمنی فلنج دار فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، […]